W związku z realizacją projektu pn: ”Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną na potrzeby firmy

Forma Studio Fitness w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych firma FORMA STUDIO FITNESS BOGUSŁAW ORLIŃSKI zaprasza do składania ofert na budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,76 kWp.


Zapytanie ofertowe

Projekt budowlany

Projekt elektryczny

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Specyfikacja techniczna ost

Wykaz osób

Wykaz robót


fundusze